Change


ph; jag

Change your thoughts and you change your world

48 days to freedom.ph; jag

48 dagar till sommarlovet. 48 dagar till frihet. 48 dagar till det som kommer bli den bästa tiden i mitt liv, hittils.


courage


ph: jag

Man måste våga för att kunna utvecklas.  Man måste våga möta sina rädslor för att slutligen kunna vinna över dem. Man måste våga tappa fotfästet för en stund för att kunna lära sig nya saker. Man måste våga för att vinna. Våga.

Idag vågade jag.

RSS 2.0